Cookie policy

 1. Informatie over ons gebruik van cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website zouden kunnen identificere. Zij helpen ons enkel de verwerking van onze Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze Website is.

Cent pur Cent beperkt het gebruik van cookies tot het absolute minimum en ziet er op toe dat de (persoons)gegevens die via de aanwezige cookies op de website verzameld worden zo veel als mogelijk anoniem verwerkt worden. De (persoons)gegevens waarvan Cent pur Cent via first party-cookies kennis krijgt, worden daarnaast enkel intern verwerkt. Dit steeds met in acht name van de nodige vertrouwelijkheid.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen vppr jet gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

 

 1. Wat is een cookie?

De website van Cent pur Cent maakt gebruik van zogenaamde ‘Cookies’.

Dit zijn kleine bestanden of data met een unieke code die worden opgeslagen tussen de browser, server en de harde schijf van jouw computer, laptop, tablet of smartphone wanneer je de website raadpleegt en die toelaten bepaalde voorkeuren, instellingen, specificaties en/of overige beperkte informatie te registreren om op deze wijze het gebruik van de website te ondersteunen en optimaliseren op een wijze die er voor zorgt dat je dit proces niet bij ieder bezoek aan de website dient te herhalen. Bepaalde cookies kunnen daarnaast aangewend worden voor analytische doeleinden of om marketing te voeren. Belangrijk om te weten is dat cookies geen virussen of andere malware bevatten en dan ook geen kwaadaardige software of andere programma’s kunnen installeren op jouw computer, laptop, tablet of smartphone.

 

 1. Soorten cookies

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

First party cookies zijn die cookies die geplaatst worden door een Website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker.

Third party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de Website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een Website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-part cookie (bv. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert (bv. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de Website. Cookies met statische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de Website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte Website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.

Permanente cookies: deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de Website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (bv. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.

Sessie cookies: deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

 

 1. Jouw toestemming

Om onze Website optimaal te kunnen gebruiken dien je die cookies te aanvaarden. Dat kan via je browserinstellingen. Cent pur Cent streeft er immers naar om jouw gebruikerservaring te verbeteren, de website optimaal te laten functioneren en de aanwezige inhoud af te stemmen op jouw noden. Voor deze laatste doeleinde is het in kaart brengen van jouw surfgedrag mogelijk. Dit wordt echter ten allen tijden beperkt tot het surfgedrag op de websit/het domein van Cent pur Cent zelf. In geen enkel geval monitort Cent pur Cent jouw surfgedrag op derde-websites.

Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze Website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie hierover.

Als je op elk moment jouw toestemming wil intrekken, moet je jouw cookies verwijderen d.m.v. jouw browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.

 

 1. Jouw rechten

In het kader van de Algemene Verordering Gegevensbescherming (hierna: AVG) heeft iedere betrokkene waarvan persoonsgegevens verzameld worden volgende rechten (art. 12 t.e.m. 22 AVG):

 • Recht op inzage;
 • Recht op rechtzetting;
 • Recht op beperking van verwerkingen;
 • Recht op bezwaar;
 • Recht op gegevenswissing;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Voor meer informatie over jouw rechten als betrokkene en de mogelijkheden om hierop een beroep te doen kan je steeds terugvinden in de privacyclausule van Cent pur Cent.

Cent pur Cent behoudt zich het recht voor om geen gevolg te geven aan een verzoek gebaseerd op de rechten zoals hierboven uiteengezet indien (a) de verzoeker geen betrokkene is, (b) de betrokkene een rechtspersoon is, (c) het verzoek betreking heeft op noodzakelijke of verplichte (technische) cookies waarvoor geen toestemming van de betrokkene vereist is of (d) het verzoek betrekking heeft op cookies die enkel op anonieme wijze informatie registreren.

Cent pur Cent tracht jouw verzoek zo spoedig mogelijk te verwerken en tracht hierover terug te koppelen binnen een termijn van 30 dagen. In bepaalde gevallen beschikt Cent pur Cent over het recht de vooropgestelde termijn te verlengen mits voorafgaande informering van de betrokkenen (art. 12.3 AVG)

 

 1. Jouw browserinstellingen veranderen

Wij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘opties’ of ‘voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zo niet, dien je de ‘help’ functie in jouw webbrowser te consulteren voor meer details.

De specifieke cookies van Google Analytics, waarbij er gegevens van jouw websitebezoek geregistreerd en doorgegeven worden aa Google Inc. kan je steeds beperken door het installeren van een zogenaamde “opt-out browser add-on”: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Let wel: het gebruik door Cent pur Cent van noodzakelijke en/of functionele cookies kan niet worden uitgeschakeld daar dit de werking van de website kan compromitteren en zijn aldus niet onderhavig aan de toestemming van de websitebezoeker.

Daarnaast heeft Cent pur Cent het nodige gedaan om de IP-adressen en andere persoonsgegevens die door middel van de op de website aanwezige analytische cookies van Google Analytics geregistreerd worden, te anonimiseren. Als gevolg hiervan wordt er enkel op anonieme wijze in de nodige statistieken voorzien en is het gebruik van analytische cookies op de website dan ook niet onderhavig aan enige toestemming van de websitebezoeker.

 

 1. Wijzigingen van het cookiebeleid

Cent pur Cent behoudt zich het recht voor haar cookiebeleid op elk ogenblik aan te passen wanneer er zich wijzigingen aan de website voordoen die een invloed hebben op de aanwezige cookies of wanneer dit vereist is in het kader van de geldende wetgeving terzake.

Wijzingen zullen steeds geubliceerd worden op de website en zijn geldig vanaf deze publicatie. Indien jouw instemming met de voorziene wijziging vereist is, zal je hiervan uitdrukkelijk van op de hoogte gebracht worden.

 

 1. Toepasselijk recht

Huidig cookiebeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zeten van Cent pur Cent zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen die uit het cookiebeleid kunnen voortvloeien, onverminderd het recht van Cent pur Cent om de kwestie aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats van de betrokkene.

 

 1. Meer informatie over cookies

Informatie over cookies

Nuttige informatie over cookies vind je hier: http://www.allaboutcookies.org/

Internet Advertising Bureau

De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy die je hier kan terug vinden: http://www.youronlinechoices.eu/

 

 1. Welke cookies gebruiken wij op centpurcent.com

De website van Cent pur Cent maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies die helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken, om vervolgens rapporten op te stellen over de website-activiteit en ook andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteiten en internetgebruik (statistische doeleinden). Bijvoorbeeld om te achterhalen welke pagina’s bezocht worden, welke zoekwoorden er ingegeven worden en hoelang men doorgaans op een bepaalde pagina verblijft. Op deze wijze tracht Cent pur Cent haar website te verbeteren voor een optimale gebruikerservaring en fraude te detecteren. De persoonsgegevens die hierbij verzameld worden behoren tot de elektronische identificatiegegevens en bestaan onder meer uit het IP-adres, browsertype, apparaatmodel, besturingsprogramma, geografie, de gehanteerde domeinnaam en de manier waarop je onze website gebruikt.

 

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De cookies worden niet gebruikt om uw surfgedrag op andere websites na te gaan. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kan het gebruik van cookies weigeren door dat in te stellen in jouw internetbrowser. Het kan echter dat je in dat geval niet alle mogelijkheden van deze website kan benutten.