Skincare doet wonderen! Een getuigenis uit onze Community

Naïka is lid van onze community en deelde onlangs moedig haar verhaal. Naïka heeft al zeer lang een chronische ontstekingsziekte van de huid. Maar in november 2023 kreeg ze een drastische uitbraak door een onderliggende infectie.
Hieronder lees je haar ervaring met ons skincare gamma.

Naïka's verhaal

"𝖨𝗄 𝗐𝗂𝗅 𝗓𝗈 𝗀𝗋𝖺𝖺𝗀 𝗆𝖾𝗍 𝗃𝗎𝗅𝗅𝗂𝖾 𝗆𝗂𝗃𝗇 𝗌𝗄𝗂𝗇𝖼𝖺𝗋𝖾 𝖾𝗋𝗏𝖺𝗋𝗂𝗇𝗀 𝖽𝖾𝗅𝖾𝗇 (𝗈𝗈𝗄 𝖺𝗅 𝗁𝖾𝖻 𝗂𝗄 𝗁𝗂𝖾𝗋 𝖾𝗇𝗈𝗋𝗆 𝗏𝖾𝖾𝗅 𝗆𝗈𝖾𝖽 𝗏𝗈𝗈𝗋 𝗇𝗈𝖽𝗂𝗀) 𝗆𝖺𝖺𝗋 𝗈𝗈𝗄 𝖽𝖾 𝗆𝖾𝗇𝗌𝖾𝗇 𝗆𝖾𝗍 𝖾𝖾𝗇 𝗁𝗎𝗂𝖽𝖺𝖺𝗇𝖽𝗈𝖾𝗇𝗂𝗇𝗀 𝖾𝖾𝗇 𝗁𝖺𝗋𝗍 𝗈𝗇𝖽𝖾𝗋 𝖽𝖾 𝗋𝗂𝖾𝗆 𝗌𝗍𝖾𝗄𝖾𝗇!𝖬𝖺𝖺𝗋 𝗏𝗈𝗈𝗋𝖺l 𝖾𝖾𝗇 𝗐𝖾𝗅𝗀𝖾𝗆𝖾𝖾𝗇𝖽𝖾 𝖣𝖠𝖭𝖪 𝖴 𝗓𝖾𝗀𝗀𝖾𝗇 𝗍𝖾𝗀𝖾𝗇 𝖢𝖾𝗇𝗍 𝖯𝗎𝗋 𝖢𝖾𝗇𝗍 🤍❕

𝖤𝖾𝗇 𝗄𝗅𝖾𝗂𝗇 𝗐𝗈𝗈𝗋𝖽𝗃𝖾 𝗎𝗂𝗍𝗅𝖾𝗀 𝖻𝗂𝗃 𝖽𝖾 𝖿𝗈𝗍𝗈’𝗌: 𝖨𝗄 𝖻𝖾𝗇 𝖺𝗅 𝗓𝖾𝖾𝗋 𝗅𝖺𝗇𝗀 𝗀𝖾𝗄𝖾𝗇𝖽 𝗆𝖾𝗍 𝖾𝖾𝗇 𝖼𝗁𝗋𝗈𝗇𝗂𝗌𝖼𝗁𝖾 𝗈𝗇𝗍𝗌𝗍𝖾𝗄𝗂𝗇𝗀𝗌𝗓𝗂𝖾𝗄𝗍𝖾 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝗁𝗎𝗂𝖽, 𝗁𝗂𝖾𝗋𝗏𝗈𝗈𝗋 𝗇𝖾𝖾𝗆 𝗂𝗄 𝗆𝖾𝖽𝗂𝖼𝖺𝗍𝗂𝖾 𝖾𝗇 𝗓𝖾𝗍 𝗂𝗄 𝗍𝗐𝖾𝖾 𝗐𝖾𝗄𝖾𝗅𝗂𝗃𝗄𝗌 𝖾𝖾𝗇 𝗂𝗇𝗃𝖾𝖼𝗍𝗂𝖾 𝗈𝗆 𝖽𝗂𝗍 𝗍𝖾 𝖻𝖾𝗁𝖺𝗇𝖽𝖾𝗅𝖾𝗇 𝖾𝗇 𝗈𝗇𝖽𝖾𝗋 𝖼𝗈𝗇𝗍𝗋𝗈𝗅𝖾 𝗍𝖾 𝗁𝗈𝗎𝖽𝖾𝗇. 

vrijblijvende littekens

𝖨𝗇 𝖭𝗈𝗏𝖾𝗆𝖻𝖾𝗋 𝟤𝟢𝟤𝟥 𝗄𝗋𝖾𝖾𝗀 𝗂𝗄 𝖾𝖼𝗁𝗍𝖾𝗋 𝖾𝖾𝗇 𝖽𝗋𝖺𝗆𝖺𝗍𝗂𝗌𝖼𝗁𝖾 𝗎𝗂𝗍𝖻𝗋𝖺𝖺𝗄 𝖽𝗈𝗈𝗋 𝖾𝖾𝗇 𝗈𝗇𝖽𝖾𝗋𝗅𝗂𝗀𝗀𝖾𝗇𝖽𝖾 𝖺𝖺𝗇𝖽𝗈𝖾𝗇𝗂𝗇𝗀.

𝖥𝗈𝗍𝗈 𝟣 (hierboven) 𝗄𝖺𝗇 𝗃𝖾 𝗆𝗂𝗃𝗇 𝗀𝖾𝗓𝗂𝖼𝗁𝗍 𝗐𝖺𝖺𝗋𝗇𝖾𝗆𝖾𝗇 𝗍𝗈𝖾𝗇 𝗂𝗄 𝖻𝖾𝗇 𝗀𝖾𝗁𝗈𝗌𝗉𝗂𝗍𝖺𝗅𝗂𝗌𝖾𝖾𝗋𝖽.

𝖥𝗈𝗍𝗈 𝟤 𝗄𝖺𝗇 𝗃𝖾 𝗆𝗂𝗃𝗇 𝗀𝖾𝗓𝗂𝖼𝗁𝗍 𝗐𝖺𝖺𝗋𝗇𝖾𝗆𝖾𝗇 𝖺𝗅𝗌 𝗂𝗄 𝗁𝖾𝗍 𝗓𝗂𝖾𝗄𝖾𝗇𝗁𝗎𝗂𝗌 𝗆𝗈𝖼𝗁𝗍 𝗏𝖾𝗋𝗅𝖺𝗍𝖾𝗇 (𝖨𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝗓𝗂𝖾𝗄𝖾𝗇𝗁𝗎𝗂𝗌 𝖻𝖾𝗇 𝗂𝗄 𝖾𝗇𝗄𝖾𝗅 𝖻𝖾𝗁𝖺𝗇𝖽𝖾𝗅𝖽 𝗀𝖾𝗐𝖾𝖾𝗌𝗍 𝗆𝖾𝗍 𝖺𝗇𝗍𝗂𝖻𝗂𝗈𝗍𝗂𝖼𝖺 𝗂𝗇𝖿𝗎𝗎𝗌 & 𝖺𝗇𝗍𝗂-𝖻𝖺𝖼𝗍𝖾𝗋𝗂𝖾𝗅𝖾 𝖼𝗋𝖾𝗆𝖾)

𝖣𝖾 𝗉𝗋𝗈𝗀𝗇𝗈𝗌𝖾 𝖻𝗂𝗃 𝗈𝗇𝗍𝗌𝗅𝖺𝗀 𝗎𝗂𝗍 𝗁𝖾𝗍 𝗓𝗂𝖾𝗄𝖾𝗇𝗁𝗎𝗂𝗌 𝗐𝖺𝗌 𝖽𝖺𝗍 𝗂𝗄 𝖻𝗅𝗂𝗃𝗏𝖾𝗇𝖽𝖾 𝗅𝗂𝗍𝗍𝖾𝗄𝖾𝗇𝗌 𝗂𝗇 𝗆𝗂𝗃𝗇 𝗏𝗈𝗅𝗅𝖾𝖽𝗂𝗀 𝗀𝖾𝗅𝖺𝖺𝗍 𝗓𝗈𝗎 𝗁𝖾𝖻𝖻𝖾𝗇 𝗓𝗈𝖺𝗅𝗌 𝗓𝗂𝖼𝗁𝗍𝖻𝖺𝖺𝗋 𝗈𝗉 𝖿𝗈𝗍𝗈 𝟤. 

Skincare Cent Pur Cent

𝖨𝗇 𝗈𝗏𝖾𝗋𝗅𝖾𝗀 𝗆𝖾𝗍 𝗆𝗂𝗃𝗇 𝗁𝗎𝗂𝖽𝗌𝗉𝖾𝖼𝗂𝖺𝗅𝗂𝗌𝗍 𝖻𝖾𝗇 𝗂𝗄 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗇𝗌𝗂𝖾𝖿 𝗁𝖾𝗍 𝗀𝖺𝗆𝗆𝖺 𝗏𝖺𝗇 𝖢𝖯𝖢 𝖲𝖪𝖨𝖭𝖢𝖠𝖱𝖤 𝖻𝗅𝗂𝗃𝗏𝖾𝗇 𝗀𝖾𝖻𝗋𝗎𝗂𝗄𝖾𝗇 𝗇𝖺 𝗈𝗇𝗍𝗌𝗅𝖺𝗀 𝗎𝗂𝗍 𝗁𝖾𝗍 𝗓𝗂𝖾𝗄𝖾𝗇𝗁𝗎𝗂𝗌,𝖽𝖾 “𝖭𝖺“ 𝖿𝗈𝗍𝗈 𝗂𝗌 𝗈𝗉 𝖽𝖺𝗀 𝗏𝖺𝗇 𝗏𝖺𝗇𝖽𝖺𝖺𝗀 𝗀𝖾𝗍𝗋𝗈𝗄𝗄𝖾𝗇 𝗇𝖺 𝟦 𝗆𝖺𝖺𝗇𝖽 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗇𝗌𝗂𝖾𝖿 𝖾𝗇 𝖾𝗇𝗄𝖾𝗅 𝗀𝖾𝖻𝗋𝗎𝗂𝗄 𝗏𝖺𝗇 𝖢𝖯𝖢 𝖲𝖪𝖨𝖭𝖢𝖠𝖱𝖤 - 𝗓𝖾𝗅𝖿 𝗓𝖾𝗀 𝗂𝗄 🤍 𝖶𝖮𝖶 🤍. 𝖣𝗂𝗍 𝗋𝖾𝗌𝗎𝗅𝗍𝖺𝖺𝗍 𝗁𝖺𝖽 𝗓𝖾𝗅𝖿𝗌 𝗆𝗂𝗃𝗇 𝗁𝗎𝗂𝖽𝗌𝗉𝖾𝖼𝗂𝖺𝗅𝗂𝗌𝗍𝖾 𝗇𝗈𝗈𝗂𝗍 𝗏𝖾𝗋𝗐𝖺𝖼𝗁𝗍 𝗍𝖾 𝗄𝗎𝗇𝗇𝖾𝗇 𝖻𝖾𝗄𝗈𝗆𝖾𝗇. 
𝖤𝖭𝖪𝖤𝖫 𝖤𝖭 𝖠𝖫𝖫𝖤𝖤𝖭 𝖬𝖠𝖠𝖱 𝖢𝖯𝖢 🤍 LOVE 🤍"

Bonjour Chérie