Onze praktische penseeltjes in Libelle/ Nos pinceaux dans Libelle

Onze praktische penseeltjes in Libelle/ Nos pinceaux dans Libelle

Make-up aanbrengen kan het best met de daarvoor geschikte penselen.  Dat hebben ze bij Libelle ook begrepen.

Ze vermelden onze Eye Blender, onze Kabuki en Flat Kabuki in dit leuk artikel.

Il faut utiliser des pinceaux adaptés pour un maquillage impeccable. Libelle mentionne nos pinceaux dans un article ce mois.